2016, ഏപ്രിൽ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രശസ്തങ്ങളായ പല തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി.


ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങള്‍ക്കുള്ള
യോഗ്യതാ  പട്ടിക വിപുലീകരിക്കണം – ഹിന്ദു ഐക്യവേദി


തിരു: കീഴ്ശാന്തി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം റിക്രുട്ട്‌മെന്റ്് ബോര്‍ഡ് പുറത്തിറക്കിയ യോഗ്യതാ മാനദണ്ടങ്ങളില്‍ പൂജാപഠന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുവാന്‍ അര്‍്ഹതയുള്ള തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങള്‍ വളരേ പരിമിതമാണ്.
       നിലവിലുള്ള പ്രശസ്തങ്ങളായ പല തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അംഗീകൃത തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിവഗിരി മഠം അടക്കമുള്ള മഠങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന തന്ത്രവിദ്യാ പീഠങ്ങള്‍, ആലുവാ തന്ത്രവിദ്യാ പീഠം, കാരുമാത്ര വിജയന്‍ തന്ത്രികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗുരുപദം തന്ത്രവിദ്യാ പീഠം തുടങ്ങിയ മഹനീയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വളരെ വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തില്‍ ചിട്ടയായി പൂജാപഠനവും തന്ത്രവിദ്യാപഠനവും കോഴ്‌സുകളായി നടത്തിപ്പോ രുന്നവയാണ്. എന്നാല്‍ ഇവയൊക്കെ അംഗീകൃത പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്താണ്. ആയത് പുനപരിശോധിക്കണമെന്നും അര്‍ഹതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കണമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ബ്രഹ്മചാരി ഭാര്‍ഗ്ഗവറാം പ്രസ്ഥാവനയിലുടെ ആവിശ്യപ്പെട്ടു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ