2016, മാർച്ച് 29, ചൊവ്വാഴ്ച

ഹിന്ദു ഐക്യവേദി - 13 ാംസംസ്ഥാനസമ്മേളനം

  ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ
13 ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളനംകേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീന ശക്തിയായി വളർന്നു  കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി. ഹിന്ദു ഐക്യത്തിലൂടെ സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യമാറ്റത്തിനായി ഈ പ്രസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നു . നവോത്ഥാന നായകരുടെ ജീവിത ദർശനങ്ങളിൽനിന്ന്  ആവേശം ഉൾകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഈ സംഘടന കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ അത്താണിയാണ്. സർക്കാരിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ പീഢനത്തിനും, ന്യൂനപക്ഷപ്രീണനത്തിനും എതിരെ പ്രതികരിക്കുക, രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന്  ക്ഷേത്രങ്ങളെ വിമോചിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുക, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട  സമൂഹത്തിന്റെ ഉമനത്തിനായി ശബ്ദമുയർത്തുക, ഭൂരഹിതരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സഹായിക്കുക, സ്ത്രീ ശാക്തികരണവും പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും നടത്തുക, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിലകൊള്ളുക, അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ച്  വാങ്ങുവാൻ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുക, ആത്മാഭിമാനവും ആത്മ വിശ്വാസവും ആത്മധൈര്യവും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പകർന്നു  കൊടുക്കുക, നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി നേടികൊടുക്കാൻ പ്രയത്‌നിക്കുക തുടങ്ങി  നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഈ സംഘടന ഒരുവ്യാഴവട്ടം  പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു.     സംഘടനയുടെ പതിമൂന്നാം  സംസ്ഥാന സമ്മേളനം 2016 ഏപ്രിൽ 9, 10 തീയതികളിലായി ചാലക്കുടിയിലെ വ്യാസ വിദ്യാനികേതൻ  സെന്‍ട്രൽ  സ്‌ക്കൂളി വെച്ച് നടത്തുന്നു . കേരളത്തിലെ താലൂക്ക്  തല നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനാ സമ്മേളനമാണ് പ്രധാന പരി പാടി. ഏതാണ്ട് 1000 ത്തിൽ പരം പ്രതിനിധികൾ എത്തിച്ചേരും. 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ