2013, ജൂൺ 2, ഞായറാഴ്‌ച

മാധവിക്കുട്ടി ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഇര :-ഹിന്ദു ഐക്യവേദി


Bharga Ram
Brahmachari
Bhargava Ram
മാധവിക്കുട്ടി ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഇര :-ഹിന്ദു ഐക്യവേദി               മാധവിക്കുട്ടി ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഇരയവുകയായിരുന്നു   എന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബ്രഹ്മചാരി ഭാര്ഗവ റാം .തിരുവനന്തപുരം സമന്വയ ഭവനിൽ  ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘടിപ്പിച്ച  മാധവിക്കുട്ടി അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം .  നീർമാതളത്തിന്റെ വിശുധിയുള്ള മാധവിക്കുട്ടിയെ കള്ളം പറഞ്ഞു മതം മാറ്റുകയും പിന്നീട് വഞ്ചിക്കുകയും ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു.
oru vanchana
Madhavikkutti

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ