2012, ഓഗസ്റ്റ് 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

വി ജെ ടി ഹാള്‍ മഹാത്മാ അയ്യന്‍കാളിയുടെ പേരില്‍ പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുക

അയ്യന്‍കാളിയുടെ പ്രജാസഭാപ്രസംഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വി ജെ ടി ഹാളിനു അയ്യന്‍കാളിയുടെ പേര് നല്‍കുക . പ്രജാസഭാപ്രസംഗങ്ങളുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വര്‍ഷമെങ്കിലും അയ്യന്‍കാളി ആദരിക്കപ്പെടട്ടെ!!!!!!