2011, സെപ്റ്റംബർ 27, ചൊവ്വാഴ്ച

സംവരണാനുകൂല്യം തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന മിശ്ര കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളണം: കുമ്മനം

തൃശൂര്‍ : പട്ടികജാതി സമൂഹം ഇന്ന്അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനക്ക്പരിഹാരം കാണണമെന്ന്ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറല്സെക്രട്ടറി കുമ്മനം രാജശേഖരന്പറഞ്ഞു. സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായി പിന്തള്ളപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കള്ക്ക്എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സംഘടിത മതസമൂഹം എല്ലാം കവര്ന്നെടുക്കുകയാണ്‌. എല്ലാമേഖലയിലും അവരുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൃശൂരില്ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടേയും സാമൂഹ്യനീതി കര്മ്മസമിതിയുടേയും നേതൃത്വത്തില്രംഗനാഥ മിശ്ര കമ്മീഷന്റിപ്പോര്ട്ട്തള്ളിക്കളയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട്നടത്തിയ സ്പീഡ്പോസ്റ്റോഫീസ്മാര്ച്ചില്മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു കുമ്മനം.

അടിച്ചമര്ത്തപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഹിന്ദു പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങള്അനുഭവിക്കുന്ന സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങള്തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന രംഗനാഥമിശ്രകമ്മീഷന്റിപ്പോര്ട്ട്സര്ക്കാര്തള്ളിക്കളയണം. കോളേജുകള്ക്കും മറ്റും ന്യൂനപക്ഷപദവി നല്കുമ്പോള്പട്ടികജാതിക്കാര്ക്ക്അവിടെ പഠിക്കാന്അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്‌. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എല്ലാ ഹിന്ദുക്കള്ക്കും ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ്ഇത്തരം സമരങ്ങള്നടത്തുന്നതെന്നും പട്ടികജാതിക്കാരുടെ നിലനില്പ്പിന്ഭീഷണിയായ വിഷയത്തില്എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൊതുവായ വിഷയങ്ങളില്ഒന്നിച്ചുനിന്നുകൊണ്ട്ആനുകൂല്യങ്ങള്നേടിയെടുക്കാന്ഹിന്ദു സമൂഹം തയ്യാറാകണം. സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവസഭയും മുസ്ലീം മതമേധാവികളും മതംമാറിവരുന്നവര്ക്ക്അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളില്എത്രശതമാനം സംവരണം നല്കുന്നുണ്ടെന്ന്വ്യക്തമാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മതത്തില്ജാതിയില്ലെന്ന്കോടതിയില്ബോധിപ്പിച്ച മതനേതാക്കള്തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന്വിടുപണി ചെയ്യുകയാണ്‌.

മതപ്രീണനവും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനവും നടത്തുന്നതിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ്ഇതെന്ന്മാര്ച്ച്ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെപിഎംഎസ്സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തുറവൂര്സുരേഷ്പറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവഗണന അനുഭവിക്കുന്ന പട്ടികസമൂഹത്തെ മതേതര പാര്ട്ടികള്എല്ലാവരും ചേര്ന്ന്അവഗണിക്കുകയാണ്‌. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാര്ട്ടികള്ക്ക്ഉള്ളത്മതപ്രീണനം മാത്രമാണ്‌. ഇത്തരം പാര്ട്ടികള്ക്രൈസ്തവ കോര്പ്പറേറ്റ്മാനേജ്മെന്റുകളുടെ പണം കൈപ്പറ്റി പട്ടികജാതിക്കാരെ അവഗണിക്കുകയാണ്‌. ഹൈന്ദവസമൂഹം സംഘടിത വോട്ടുബാങ്കായി മാറാന്പോവുകയാണെന്നും തുറവൂര്സുരേഷ്കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.

പടന്നമഹാസഭ ഏകോപനസമിതി ജനറല്കണ്വീനര്കൃഷ്ണന്കുട്ടി, എഴുത്തച്ഛന്സമാജം സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട്കെ.ജി.അരവിന്ദാക്ഷന്‍, കേരള വേട്ടുവമഹാസഭ ജില്ലാപ്രസിഡണ്ട്പി.കെ.കൃഷ്ണന്കുട്ടി, ഹിന്ദുഐക്യവേദി ജില്ലാപ്രസിഡണ്ട്അഡ്വ.രമേഷ്കൂട്ടാല, പി.കെ.രാജന്, പി.സുധാകരന്എന്നിവര്സംസാരിച്ചു. തെക്കെഗോപുരനടയില്നിന്നുമാണ്പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ